Bắc Ninh - thành phố thông minh
Bắc Ninh từng bước xây dựng thành phố thông minh
2019/06/14 21:14:05

Một thành phố được đánh giá, công nhận là thành phố thông minh (TPTM) thông qua biểu hiện trên 6 lĩnh vực cốt lõi: nền kinh tế thông minh, dịch chuyển thông minh, môi trường thông minh, quản trị thông minh, cư dân thông minh và cuộc sống thông minh. Cơ sở sự thông minh […]

Một thành phố được đánh giá, công nhận là thành phố thông minh (TPTM) thông qua biểu hiện trên 6 lĩnh vực cốt lõi: nền kinh tế thông minh, dịch chuyển thông minh, môi trường thông minh, quản trị thông minh, cư dân thông minh và cuộc sống thông minh. Cơ sở sự thông minh của từng lĩnh vực cốt lõi đều dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.


Thành phố Bắc Ninh được quy hoạch đồng bộ
.

 

Để chuyển dịch từ mô hình đô thị truyền thống sang mô hình đô thị thông minh một cách hiệu quả, bền vững, Bắc Ninh cần lấy trọng tâm của việc chuyển đổi là hệ thống chính quyền. Hệ thống chính quyền là yếu tố tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội của thành phố đặc biệt là các yếu tố có ý nghĩa then chốt là nền kinh tế, cơ sở hạ tầng, giao thông và môi trường. Khi sự quản lý của hệ thống chính quyền tốt hơn sẽ tác động tới việc thu hút được các nhà đầu tư, kéo theo việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông. Đồng thời để đảm bảo môi trường sống thân thiện phục vụ người dân của thành phố, chỉ có hệ thống chính quyền mới có thể đưa ra các giải pháp, chính sách, biện pháp để giải quyết vấn đề môi trường. Và khi đó, đời sống của cư dân thành phố sẽ được tốt hơn. Như vậy, khi tác động tới hệ thống chính quyền sẽ làm thay đổi 4/6 lĩnh vực cốt lõi, 2 lĩnh vực còn lại là cuộc sống thông minh và con người thông minh sẽ được thừa hưởng kết quả của sự dịch chuyển. Một yêu cầu đặt ra là để quản lý các đô thị thông minh sao cho phù hợp với xu hướng phát triển cũng cần một mô hình hệ thống chính quyền mới, chính quyền thông minh.

Mô hình chính quyền thông minh là hình thức phát triển cao hơn của chính quyền hiện nay, và để có thể tiến tới chính quyền thông minh, đối với tỉnh Bắc Ninh cần trải qua 3 giai đoạn: Từ mô hình chính quyền truyền thống sang mô hình chính quyền điện tử bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đây chính là giai đoạn mở đầu cho quá trình chuyển đổi. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện chuyển đổi từ mô hình chính quyền truyền thống sang mô hình chính quyền điện tử.

Từ mô hình chính quyền điện tử sang mô hình chính quyền mở (chính quyền kiến tạo). Giai đoạn này dựa trên việc xây dựng chính quyền điện tử, bộ máy chính quyền tỉnh sẽ thực hiện các cải cách về thể chế với sự giúp đỡ của công nghệ thông tin theo hướng chính quyền có khả năng lắng nghe và biết quan tâm đến suy nghĩ của người dân, doanh nghiệp đặc biệt là các nhóm yếu thế, để tìm cách đáp ứng. Tại giai đoạn này, các dịch vụ của Chính quyền cung cấp cho người dân bước đầu sẽ phù hợp với từng người dân do các dịch vụ của chính quyền đã “thông minh”, biết “lắng nghe” nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

Từ mô hình chính quyền mở sang mô hình chính quyền thông minh. Các thiết bị công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ việc thu thập dữ liệu tự động và cung cấp dữ liệu cho hệ thống chính quyền. Từ các dữ liệu đó, chính quyền có thể dự báo trước được sự phát triển của tỉnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài nguyên sẵn có, quản lý tốt hơn người dân và xã hội cũng như cung cấp các dịch vụ thông minh tới người dân, doanh nghiệp.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2022, tỉnh Bắc Ninh tập trung vào những lĩnh vực  trọng yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp như: Lĩnh vực thông tin và truyền thông với các nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh; hoàn thiện cở sở hạ tầng kỹ thuật cho TPTM; triển khai các cảm biến và các thiết bị kết nối; xây dựng Trung tâm điều hành cho TPTM….Đây là lĩnh vực nền tảng, là cơ sở để các ngành, lĩnh vực khác triển khai xây dựng TPTM. Lĩnh vực y tế: Nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua việc nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn ngừa thực phẩm bẩn, nâng cao công tác khám chữa bệnh với việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm quốc tế. Lĩnh vực giáo dục: Đẩy mạnh phát triển năng lực toàn diện của học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người của tỉnh, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo cơ cấu hợp lý ngành nghề và trình độ trong các lĩnh vực để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Lĩnh vực an ninh trật tự: Tăng cường giám sát an ninh cho các đơn vị, các công trình trọng yếu (nhà máy sản xuất, công trình thiết yếu, khu vui chơi, giải trí,…) nhằm xây dựng Bắc Ninh là một thành phố an toàn đối với người dân và du khách. Lĩnh vực tài nguyên môi trường: Giám sát hoạt động xử lý môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh chặt chẽ, giúp ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm từ các nhà máy, làng nghề trên địa bàn tỉnh. Từ đó nâng cao chất lượng môi trường sống của tỉnh Bắc Ninh.

Việc xây dựng TPTM đòi hỏi nguồn lực rất lớn của xã hội cả về tài chính và con người, trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin của tỉnh hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến khó khăn trong công tác quản trị, vận hành các hệ thống thông tin…

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bắc Ninh cũng có rất nhiều điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng thành phố thông minh: Bắc Ninh là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh, đồng thời cơ cấu kinh tế trong sản xuất công nghiệp của tỉnh tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghệ cao; Tỉnh có diện tích quy mô nhỏ và trình độ dân trí cao nên việc triển khai các nội dung về thành phố thông minh được dễ dàng, nhanh chóng đạt hiệu quả; Tỉnh được nhiều tập đoàn lớn về công nghệ thông tin trong và ngoài nước quan tâm đầu tư và sẵn sàng thỏa thuận hợp tác, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực TPTM cho Bắc Ninh như tập đoàn Microsoft, tập đoàn SamSung, tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)… Đặc biệt đó là sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong đó lãnh đạo tỉnh đã đặt ra mục tiêu đến 2022, cơ bản xây dựng thành công mô hình TPTM; đến năm 2030, Bắc Ninh tiệm cận được với các TPTM hiện đại trong khu vực và trên thế giới.

 

Theo Hoàng Mai
(baobacninh.com.vn)