Thành phố thông minh
Đẩy mạnh tích hợp dữ liệu chuyên ngành phục vụ hoạt động của Trung tâm điều hành thành phố thông minh
30 Tháng Chín, 2019
rx online Truyền thông.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo các tỉnh: Hà Nam, Tây Ninh, Bắc Giang. Tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ TT&TT cùng các lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khai trương vận hành thí điểm TTĐH thành phố thông minh.

Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh được triển khai từ năm 2017. Để có cơ sở thực tiễn, tỉnh đã tổ chức thăm quan, học tập thực tế mô hình thành phố thông minh đã và đang triển khai, xây dựng thành công tại một số thành phố lớn trên thế giới. Sau khi tìm hiểu, kết hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, Bắc Ninh đã lựa chọn, xây dựng mô hình thành phố thông minh với 6 lĩnh vực cốt lõi: nền kinh tế thông minh, cư dân thông minh, quản trị thông minh, dịch chuyển thông minh, môi trường thông minh và cuộc sống thông minh.

Tại buổi vận hành thử nghiệm, đại diện lãnh đạo Công ty AIC trình bày, giới thiệu các tính năng của Trung tâm điều hành (TTĐH) thành phố thông minh và các tiện ích mang lại cho người sử dụng. Với 17 hợp phần gồm: báo cáo; chỉ đạo điều hành; lịch làm việc; văn bản đi và đến; nghiên cứu khảo sát; điều hành mật nội bộ; trung tâm trả lời ý kiến người dân; chương trình đào tạo nội bộ; kết nối thông minh; diễn đàn; kiểm tra, giám sát… TTĐH cho phép thống nhất về mặt thông tin, dữ liệu, đồng thời, các cơ quan có thể dùng chung những dữ liệu thông tin này, qua đó, giúp lãnh đạo các cấp nắm bắt mọi luồng dư luận, thông tin để kịp thời đưa ra các ứng xử phù hợp. Ngoài ra người dân, doanh nghiệp cũng có thể thông qua ứng dụng này thông báo với các ngành chức năng những vấn đề cấp thiết cần giải quyết, khắc phục hoặc đề đạt những kiến nghị của mình đến chính quyền các cấp.

 

Hình ảnh thử nghiệm vận hành TTĐH

Sau khi thử nghiệm điều hành trên nền tảng thành phố thông minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường nhận định: “Đây là mô hình thể hiện sự tiên tiến, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn yêu cầu trong đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, phù hợp với xu thế đổi mới và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay”.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để báo cáo với các Bộ, ngành chia sẻ dữ liệu với tỉnh Bắc Ninh, qua đó, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ lựa chọn Bắc Ninh là địa phương thí điểm trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành, địa phương.

Phần mềm Trung tâm điều hành thành phố thông minh cho tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành chạy thử tới hết tháng 10/2019 và mục tiêu sẽ cung cấp tiện ích cho chính quyền tỉnh Bắc Ninh và người dân sử dụng vào tháng 11/2019. Trước thời gian đưa vào vận hành chính thức, Trung tâm điều hành thành phố thông minh Bắc Ninh sẽ tiếp tục cập nhật số liệu để đảm bảo đưa ra những kết quả đáp ứng tốt nhu cầu của người quản lý cũng như của người dân.

MT