Chính quyền điện tử
Hơn 98% người dân hài lòng về dịch vụ công
28 Tháng Mười, 2019
rx online lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Trung tâm Hành chính công (HHC) tỉnh và cấp huyện năm 2019 được Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh công bố chiều 26/10.

Toàn cảnh Hội nghị công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công.

Với phương pháp khảo sát dựa trên mô hình SERVQUAL (của Parasuraman và cộng sự năm 1988) và SERVPERF (của Cronin và Taylor năm 1992), Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh xây dựng phiếu khảo sát đo lường dựa trên 6 tiêu chí: Tiếp cận dịch vụ HCC; thủ tục hành chính (TTHC); công chức trực tiếp giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ HCC; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị và những chỉ tiêu khác. Khảo sát được thực hiện và lựa chọn phản hồi ngẫu nhiên của 1.200 người dân đối với dịch vụ công tại Trung tâm HCC tỉnh và Trung tâm HCC của 8 huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ người dân hài lòng về các dịch vụ công đạt trên 98%; những tiêu chí có tính chất cản trở người dân trong thực hiện các TTHC giảm đáng kể so với năm 2018. Rõ nét nhất là tỷ lệ công chức có gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân trong quá trình giải quyết TTHC giảm từ 14,04% (năm 2018) giảm xuống còn 2,35% (năm 2019); tỷ lệ trả thêm chi phí khác ngoài phí/lệ phí quy định giảm từ 2,03% xuống còn 0,94%; tỷ lệ phải sang Sở, đơn vị chuyên ngành giải quyết TTHC giảm từ 9,56% xuống còn 6,67%.

Về thứ hạng Trung tâm HCC cấp huyện, Trung tâm HCC thành phố Bắc Ninh có số điểm cao nhất với 70,97 điểm, Trung tâm HCC huyện Thuận thành có số điểm thấp nhất với 62,4 điểm. Về phía các sở, ngành có thủ tục giao dịch tại Trung tâm HCC tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có số điểm cao nhất với 69,93 điểm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm có số điểm thấp nhất với 63,69 điểm.

Đây là năm thứ 2 Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh tiến hành cuộc khảo sát với mục tiêu đo lường mức độ hài lòng của công dân, tổ chức trong giải quyết TTHC tại các Trung tâm HCC trong tỉnh. Đây là cơ sở dữ liệu, thông tin cần thiết, kịp thời để các Trung tâm HCC cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Trung tâm HCC trong tỉnh nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ công dân, tổ chức trong thời gian tới, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh./.

M.B