Bắc Ninh - thành phố thông minh
Năm 2019, Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành phố thông minh
2019/06/14 21:10:58

Chiều 14/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thăm quan Trung tâm […]

Chiều 14/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thăm quan Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố thông minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thăm quan Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố thông minh.

Năm 2018, Sở TT&TT đã phối hợp với các Sở, ngành tăng cường tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách tạo nền tảng triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước (QLNN) về các lĩnh vực của ngành. Công tác QLNN về bưu chính, viễn thông tiếp tục được tăng cường, bảo đảm các doanh nghiệp phát triển đúng kế hoạch, duy trì tăng trưởng khá.

Trong năm, ngành tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng 43 đài truyền thanh cơ sở; khảo sát và cho ý kiến 90 vị trí xây dựng trạm BTS của các mạng Vinaphone, Viettel, Vietnammobile trong tỉnh; mạng thông tin di động được củng cố mở rộng vùng phủ sóng, bảo đảm chất lượng dịch vụ ngày càng cao…

Hoạt động QLNN về thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình được quan tâm và ngày càng hoàn thiện, thực hiện có hiệu quả, góp phần định hướng dư luận, bảo đảm đúng định hướng chính trị, đúng tôn chỉ mục đích, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh. Lĩnh vực CNTT tiếp tục được đầu tư cả về hạ tầng và ứng dụng.

Việc ứng dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung mang lại kết quả tích cực trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính các cấp. Trong năm, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông TT&TT.

Bộ thủ tục hành chính đã được áp dụng tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và tiếp nhận trực tuyến tại địa chỉ dvc.bacninh.gov.vn;  đưa 38/38 (100%) TTHC thực hiện 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Năm 2018, Sở đã tiếp nhận 341 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

Năm 2019, ngành TT&TT tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ và UBND tỉnh về chỉ đạo, điều hành về phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông theo hướng hiện đại, đa dạng các loại hình dịch vụ và phát triển các dịch vụ mới, đồng thời, hướng dẫn và chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành phát triển hạ tầng mạng lưới, sản xuất và kinh doanh theo đúng quy hoạch, quy định pháp luật.

Đầu tư triển khai ứng dụng, phát triển CNTT, trong đó tập trung hoàn thiện hạ tầng CNTT, bảo đảm chất lượng đường truyền; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác QLNN chuyên ngành ở cấp huyện và các hoạt động, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành TT&TT đạt được trong năm 2018, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bước sang năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành TT&TT tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác của ngành, trong đó, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh theo lộ trình được phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông theo hướng hiện đại, đa dạng các loại hình dịch vụ và phát triển các dịch vụ mới, tạo điều kiện cho thị trường viễn thông phát triển bền vững.Triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phần mềm số nhằm nâng cao hiệu quả công việc; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm CNTT cả về tác phong, phương pháp làm việc và các kỹ năng mềm. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng QLNN về báo chí, xuất bản và định hướng dư luận xã hội. Tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tập trung quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các giá trị di sản văn hoá Bắc Ninh – Kinh Bắc đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị, 2 tập thể được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 8 tập thể được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT vì có thành tích xuất sắc trong công tác.Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh cùng các đại biểu đã tới thăm quan thực tế Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố thông minh, thuộc Sở TT&TT.

Theo H.H

(Bacninh.gov.vn)