Chính quyền điện tử
Tăng cường sử dụng chữ ký số tại các cơ quan nhà nước
30 Tháng Chín, 2019
rx onlinetin và Truyền thông tổ chức bàn giao và tập huấn sử dụng chữ ký số cá nhân cho gần 600 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Tại các buổi tập huấn Sở Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu tổng quan về ứng dụng chữ ký số, hướng dẫn sử dụng trên một số ứng dụng cơ bản; hành lang pháp lý trong việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số. Hiện trạng triển khai chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh. Hơn 500 chứng thư số cá nhân được cấp, đồng thời được hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số.

Việc tăng cường sử dụng chữ ký số sẽ góp phần bảo đảm an toàn, bảo mật, tăng giá trị pháp lý của văn bản điện tử trên môi trường mạng./.

MT